• sahypa_head_bg

Täze energiýa ulag pudagynda ulanylýan in Engineeringenerçilik plastmassalary

Awtoulag önümleri bilen birleşdirilen täze energiýa ulaglary üçin in engineeringenerçilik plastmassalaryny ulanmak aşakdaky öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir:

1. Himiki poslama garşylyk, ýag garşylygy, ýokary we pes temperatura garşylyk;
2. Ajaýyp mehaniki häsiýetler, ýokary suwuklyk, ajaýyp gaýtadan işlemek;
3. Ajaýyp ýerüsti öndürijilik, gowy ölçegli durnuklylyk;
4. Gowy suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, ýangyny saklaýan, daşky gurşawyň öndürijiligi we ýylylyk geçiriji funksiýasy bilen;
5. Elektrik ýerleri üçin amatly dielektrik garşylyk;
6. Howanyň oňat garşylygy, uzak möhletli öndürijiligi agyr şertlerde uzak wagtlap ulanylyp bilner.

59

Kuwwatly batareýa ulgamy

1. Kuwwatly batareýa goldawy

Kuwwatly batareýa goldawy ýalyn saklaýjy, ululygyň durnuklylygy, himiki garşylyk, ýokary güýç, häzirki wagtda esasan üýtgedilen PPE, PPS, PC / ABS we ş.m. talap edýär.

2. Kuwwatly batareýanyň gapagy

Kuwwatly batareýanyň gapagy ýalyn saklaýjy, ululygyň durnuklylygy, himiki garşylyk, ýokary güýç, häzirki wagtda esasan üýtgedilen PPS, PA6, PA66 we ş.m. talap edýär.

3. Kuwwatly batareýa gutusy

Kuwwatly batareýa gutusy ýalyn saklaýjy, ululygyň durnuklylygy, himiki garşylyk, ýokary güýç, häzirki wagtda esasan üýtgedilen PPS, üýtgedilen PP, PPO we ş.m. talap edýär.

4. DC motor skeleti

DC motor skeleti esasan üýtgedilen PBT, PPS, PA ulanýar.

5. Röle jaýy

Öndürijilik we awtoulag elektron röle jaýy esasan üýtgedilen PBT ulanýar.

6. Connektor

Täze energiýa ulag birleşdirijileri esasan üýtgedilen PPS, PBT, PA66, PA ulanýarlar

Motor hereketlendiriji ulgamy we sowadyş ulgamy

1. IGBT moduly

IGBT moduly, elektron dolandyryş ulgamynyň esasy bölegi we ulagyň energiýa sarp ediş tizligini kesgitleýän täze energiýa ulaglarynyň DC zarýad üýşmesi.Adaty metal we keramiki materiallardan başga-da, PPS in engineeringenerçilik plastmassalary kem-kemden ulanylýar.

2. Awtoulag suw nasosy

Elektron nasos rotory, nasos gabygy, herekete getiriji, suw klapan we ýokary berkligiň beýleki talaplary, ýokary aşaga garşylygy, ýokary güýji, üýtgedilen PPS materialynyň esasy ulanylyşy.


Iş wagty: 29-09-22