• sahypa_head_bg

Biz kim

2008-nji ýyldan bäri dürli in engineeringenerçilik plastmassalaryny we ýörite ýokary öndürijilikli polimerleri professional üpjün ediji hökmünde, gözleg we gözleg işlerine goşant goşýarys, dünýä müşderilerimiziň ulanmagy üçin iň amatly material öndürýäris we üpjün edýäris.Müşderilerimize önümleriň köp görnüşiniň berk talaplaryny kanagatlandyrmak bilen, bazardaky önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, bilelikde özara peýdaly we durnukly ösüşi gazanmak üçin çykdajylary azaltmaga kömek etmek.

IMGL4291
IMGL4297
zawod-47
karta

Biz nirede

Baş edarasy: Suzjou, Hytaý.

Önümçilik desgasy : Suzhou, Hytaý

Göwrümi:50,000 MT / .yl
önümçilik liniýalary: 10
Esasy artykmaç önümler:PA6 / PA66 / PPS / PPA / PA46 / PPO / PC / PBT / ABS
Biodegrirlenip bilinýän materiallar:PLA / PBAT

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin saýlamaly

Custöriteleşdirilen material

Strengthokary güýç, aşa berklik, ýokary täsire çydamly, ýangyna garşy (UL94 HB, V1, V0), gidroliz çydamly, ýylylyga çydamly, geýime garşylyk, UV durnuklaşdyryjy, pes sahypa, himiki garşylyk, reňk gabat gelýän hyzmat we ş.m.

Näme üçinChooseUsIco2

Müşderileriň täze işi çalt we hünär goldawy

Mugt we çalt täze nusga, synag synag kömekçisi, yzarlaýan hünärmen material inersenerler topary

Näme üçin saýlamaly

Bahasy we üpjünçiligini lokallaşdyrmak

Näme üçin saýlamaly

Gaty gelýän hil barlagy we onlaýn önümçilige gözegçilik

Näme üçin saýlamaly

Material şahadatnamalar

Andokary we durnukly hil gözegçiligi, ROHS, SGS, UL, REACH tarapyndan kepillendirilen.

Näme üçin saýlamaly

Çalt eltip bermek

Şertnama laýyklykda, VIP müşderilerine ýörite bejergi

Näme üçin saýlamaly

Çalt jogap

* Ylyň dowamynda 7 * 24 sagat, hünär tehniki aragatnaşyk we iň amatly material maslahaty

Biziň ýerleşişimiz we kowalamak

“Stop Polimer” çözgüdi üpjün ediji we hyzmatdaş

Perokary öndürijilik polimerleri R&D we öndüriji

Custöriteleşdirilen kompozit material

Önüm önümleri dizaýn material derňewi we saýlama

Kowmak: Ajaýyp müşderileriň tejribesi we kanagatlanmagy

Siko bazary

Müşderilere hyzmat edýän daşary ýurt bazarymyz: Has köp28 ýurteksport edýäris

• Europeewropa:Germaniýa, Italiýa, Polşa, Çeh, Ukraina, Wengriýa, Slowakiýa, Gresiýa, Russiýa, Belarus we ş.m.

• Aziýa:Koreýa, Malaýziýa, Hindistan, Eýran, BAE, Wýetnam, Taýland, Indoneziýa, Gazagystan, Şri-Lanka we ş.m.

• Demirgazyk we Günorta Amerika:ABŞ, Meksika, Braziliýa, Argentina, Ekwador we ş.m.

• Beýlekiler:Awstraliýa, Günorta Afrika, Müsür, Al Algerir we ş.m.

marketImg

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.Biz bilen habarlaşmagyň köp usuly bar.Bize bir setir taşlap, bize jaň edip ýa-da e-poçta iberip, iň özüne laýyk gelýänini saýlap bilersiňiz.