• sahypa_head_bg

Sanjym galyp zawody

Önümleriňizi ulanmak üçin sanjym galyp öndürýän zawodyň ahyrky ulanyjysy bolsaňyz, SIKO size haýsy çözgütleri hödürläp biler?

Müşderileriň esasy aladalary SIKO-nyň çözgütleri we artykmaçlyklary
Material dürlüligi 1001_icon1Doly aralyk, has köp eglenmek
Satyn almazdan ozal material maslahat 1001_icon2Professional inersenerler we daşary ýurt satuw topary onlaýn maslahat 365 gün
Jogap tizligi 1001_icon3Çalt, <1-2 sagat
Custöriteleşdirilen kompozit material 1001_icon4Strengthokary güýç, ýokary täsir garşylygy, güýçlendirilen ýylylyk durnuklylygy, gidroliz garşylygy, UV çydamly, alaw saklaýjy (halogen erkin), çalgy ýagy gowulaşdy (PTFE, MOS2), sürtülmä garşy, könelişme, statiki elektriksiz, süýşmäge garşylyk, metal çalyşmak, ýylylyk we elektrik geçirijisi we ş.m.
Reňk hyzmaty 1001_icon5Colorhli reňk-RAL # / PANTON #
Çalt gurşun wagty 7-107-10 iş gününiň içinde (mysal üçin 20MT)
MOQ 2525KG, gaty az mukdarda
Syýasat nusgasy 1001_icon6Adatça 10 kilograma çenli mugt, hasabyňyzdaky ýük tölegleri, aýratyn ýagdaýlar aýratynlykda ara alnyp maslahatlaşylyp bilner
Häzirki köpçülikleýin önümçilik önümleri üçin çykdajylary azaltmak 1001_icon7Adatça 10 kilograma çenli mugt, hasabyňyzdaky ýük tölegleri, aýratyn ýagdaýlar aýratynlykda ara alnyp maslahatlaşylyp bilner
Önümi ösdürmek we material saýlamak 1001_icon8Müşderilere gysga wagtyň içinde iň arzan bahasy bilen iň amatly wariantlary tapmaga kömek etmek üçin doly we çalt amalKöpräk oka
Zawod şahadatnamasy 1001_icon9ISO14001, ISO 9001, ISO / TS 16949 Hil ulgamy şahadatnamasy, TUV Sahypada audit şahadatnamasy,Köpräk oka
Haryt şahadatnamasy 1001_icon10UL, SGS, REACH ,.Köpräk oka
Gaty hil gözegçiligi 1001_icon11A, Onlaýn önümçilik, her 1-2 sagatdan nusga alma synagyna gözegçilik edýär, B, gowşurylmazdan ozal onlarça tötänleýin nusgalaryň synag netijelerine esaslanýan ortaça maglumatlar, C, SGS ýaly müşderi tarapyndan kesgitlenen garaşsyz üçünji tarap synag gullugy bilen utgaşdyryň.
Önümçilik desgasynda material amaly 1001_icon12Onlaýn kömek we görkezme 365 gün, haýsydyr bir hil hadysasy we adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda, SIKO önümçilik toparynda müşderi topary bilen meseläni çözmek üçin inerener iberer, degişli syýahat çykdajylary SIKO tarapyndan tölener.