• sahypa_head_bg

Elektron we elektrik senagatynda in Engineeringenerçilik plastik PBT-ni ulanmak

Polibutilen teraftalat (PBT).Häzirki wagtda dünýädäki PBT-iň 80% -den gowragy ulanylandan soň üýtgedilýär, elektrik we elektron pudagynda ajaýyp fiziki, mehaniki we elektrik aýratynlyklary bilen PBT üýtgedilen in engineeringener plastmassalary has giňden ulanylýar.

Üýtgedilen PBT material aýratynlyklary

1. Ajaýyp mehaniki häsiýetler, esasanam ýokary berklik we gatylyk;

2. Gowy ýylylyga garşylyk, termiki deformasiýa temperaturasy 180 ℃ ýa-da ondanam ýokary bolup biler;

3. surfaceer ýüzüniň ýalpyldawuk öndürijiligi, esasanam mugt elektron we elektrik önümlerini sepmek üçin amatly;

4. Çalt kristallaşma tizligi, gowy suwuklyk, gowy galyp;

5. Gowy ýylylyk durnuklylygy, esasanam pes ýylylyk giňeliş tizligi we ululygyň kiçelmegi;

6. Himiki serişdelere, erginlere, howa garşylygy, ýokary dielektrik güýji, gowy elektrik öndürijiligi;

7. Pes gigroskopiklik, elektrik we ölçeg durnuklylygyna az täsir.

PBT material seriýaly önümler

NOOK.

Üýtgetme meýilnamasy

Emläk

Arza

Aýna süýüm

Üýtgedilen PBT, aýna süýümli berkidilen

+ 20% GF

Öý enjamlarynyň skeleti, elektrik guralynyň daşky görnüşi, gazon otlaýjy

 

 

+ 30% GF

 

 

 

+ 40% GF

 

Ameangyn saklaýjy derejesi

Üýtgedilen PBT, ýalyn saklaýjy

+ 15% GF, FR V0

Elektrik birleşdirijisi, kompressor terminaly tagtasy, elektrik jaýy, lampa saklaýjy material

 

 

+ 30% GF, FR V0

 

 

Üýtgedilen PBT, galogensiz alaw saklaýjy

Galogensiz alaw saklaýjy

Elektrik birleşdirijisi, kompressor terminaly tagtasy, elektrik jaýy, lampa saklaýjy material

 

 

General FR V0

Birikdirijiler, taýmerler, elektrik wyklýuçateller, adapterler

 

Adaty ýangyn saklaýjy

Kagyz ak FR V0

 

Doldurylan baha

Üýtgedilen PBT, mineral güýçlendirilen

Dolduryjy güýçlendirildi, gowy ölçegli durnuklylyk

Awtoulag bölekleri

PBT-ni elektron we elektrik pudagynda ulanmak

Elektrik ady

Energiýa tygşytlaýjy lampa

Telewideniýe

Kompýuter

Satyjy maşynlar, telefonlar

PBT-iň ýörite programmalary

Energiýa tygşytlaýjy lampanyň kellesi

Bölekleýin rulon çarçuwasy

Anakartdaky ýerler we birikdirijiler

Telefon gabawynyň bir bölegi

 

 

Potensiometr jaýyna ünsi jemlemek

USB ýaly daşarky portlar

Bölekleýin rulon çarçuwasy

 

 

Zynjyr tagtasyndaky birikdiriji

CPU çipinde ýylylyk paýlaýjy fan

Kiçijik estafeta jaýy

 

 

Kiçijik estafeta jaýy

Sowadyjy janköýer

Birikdiriji

1. Energiýa tygşytlaýjy lampa saklaýjy

PBT energiýa tygşytlaýjy lampa pudagynda giňden ulanylýar.Plastiki energiýany tygşytlaýan lampa kelleleriniň 90% -den gowragy PBT materialyndan ýasalýar.Önümiň öndürijiligi gowy reňk, reňk aç-açan, reňk saýlamak, UL94 ýalyn öçüriji V0, gowy elektrik izolýasiýasy, gowy mehaniki häsiýetleri, işlemek aňsat.

2. Baglaýjy

Baglaýjy material, esasan, aýna süýümli berkidilen PBT, UL 94 V0 ýalyn öçürijisine öndürijilik talaplary, gowy güýç we berklik, çyglylygyň pes siňdirilmegi, elektrik we ölçeg durnuklylygy az täsir, gowy ýer, gowy şöhle, açyk ýüzýän süýüm ýok.

3. Kompýuter sowadyjy fanaty

Önümiň öndürijilik talaplary uzak wagtyň dowamynda 130 the ýokary temperatura, ýeriň ýalpyldawuk ýerine ýetirijiligine we ýokary ýangyn saklaýjy ýerine çydamly bolup biler.

4. Beýleki önümler

12


Iş wagty: 11-10-22